Welcome for JAWAPOSTING *** KLIK IKLANNYA, 1 Klik Dari Anda Sangat Berarti Bagi Saya Thanks *** thanks for Mr. bedun_19, Mr. Bobby Julian, Mr. Garra Jail, Mr. Ziza Lufiaz and all friend *** Cinema3satu *** http://admaster.union.ucweb.com/appwall/applist.html?pub=zhuangtc@444zizalufias *** Thanks To *** Thanks to blogspot lagi butuh tukar link gan.. silahkan copy link ane di bawah... terus koment sotmix.. ntar ane pasang link sobat.. thanks all

drama bahasa jawa

Diposkan oleh irfan on Saturday, February 07, 2015

Ing sawijining kutha, wonten keluarga ingkang sanget rukun. Keluarga menika uga keluarganipun Nyonya Han kalian putrane cacah kaleh Tan an Eun Sang. Nyonya Han berjuang piyambakan kangge ngopeni putranipun piyambakan amargi sisihanipun Nyonya Han sampun seda.  Eun Sang adik sangking Kim sampun lulus saking SMA. Nalika niku, ing sekolah ngawontenaken adicara perpisahan. Nyonya Han lan Kim ugi tumut wonten adicara kasebut.
Nyonya Han    : “Eun Sang, aku ora nyongko yen awakmu wis gede. Saiki awakmu kudu bisa                   urip dewe.”
Kim Tan          : “Iyo Eun, contohen masmu seng bagus dewe iki.”
Eun Sang         : “Enggeh buk, kula sampun ngertos, wiwit sakniki kula kedah luwih sregep kaliyan luwih apik tinimbang mas Tan.” (karo ngguyu)
Kim Tan          : “Awakmu iku ora mungkin bisa ngalahno aku, awakmu iku ora luwih apik tekan aku.” (karo ngece Eun Sang)
Eun Sang         : “Wes ta, mulai sakiki sampean iku wes wayae golek jodho.”
Nyonya Han    : “Wes,wes, Eun Sang omongane sampean iku lho dijaga.”
Eun Sang         : “Inggih bu.”
 Saantara niku, kancanipun Eun Sang asmane Bona, Rachel, kalian Yoora lagi cecaturan ing pawiyatan .
Yoora              : “We, yok opo kabarmu kabeh, opo awakmu siap kanggo perpisahan iki?”
Rachel             : “Ee..ee.. awakmu iku ngomong opo to? Masio dino iki ana perpisahan ora uga awakdewe yo pisah kan?”
Bona                : “La.. aku setuju karo omonge Rachel. Saklawase awakdewe kudu bareng-bareng.”
Moro-moro  Eun Sang dateng.
Eun Sang         : “He rek, lapo awakmu? Awake podo ayu-ayu dino iki.”
Rachel             : “Yo mesti to, dino iki lak ono acara perpisahan dadi yo kudu ayu.”
Yoora              : “Sip iku, pokok’e dino iki awakdewe kudu seneng-seneng, ojo sampek enek                     sing sedih.”
Bona                : “Tapi rek, dino iki lak dino paling sedih se, soale awakdewe bakalan pisah.”
Eun Sang         : “Tenang wae Na, awakdewe bakalan saklawase bebarengan.”

Nyonya Han kaliyan Kim Tan dateng menyang Eun Sang inkang kempal-kempal kalian kancane.
Nyonya Han    : “Sugeng injing, nduk yok opo kabare sampean kabeh?”
Kanca-kanca   : “Sae-sae Buk.”
Eun Sang         : “Oo yo rek, kenalno iki masku Tan.”
Tan                  : “Hai, sugeng injing, aku Tan.” (Karo salaman)
Yoora              : “Inggih mas. Seneng kenal sampean. Kula Yoora.”
Rachel             : “Sugeng injing, Mas. Kulo Rachel, kancane Eun Sang.”
Kim Tan          : “Lek awakmu?” (Nyawang Bona)
Bona                : “Oh... aku tah? Aku Bona.”
Nyonya Han    : “Ayo Tan mlebu ndisek, jarno adikmu karo kancane.” (Karo nyekel tangane                     Tan)
Rachel             : “Oalah... iku tah sing jenenge Tan?”
Yoora              : “Wis ganteng, pinter, mapan pisan,”
Rachel             : “Senengaku banget iku rek.”
Eun Sang         : “Haha.... awakmu iki iso ae. Kait lulus SMA wis mikir aneh-aneh. Lak                              menurutmumu piye Bon?”
Bona                : “Hah... Aku? Yo ngunuiku lah jenenge arek lanang yo podo ae.”
Yoora              : “Haduh.... Awakmu iki gak tau ndilok arek lanang ganteng.”
Bona                : (Karo mesem)

Sakbanjure iku, Bona kaliyan Eun Sang ninggalaken Rachel kaliyan Yoora.
Rachel             : “ Eh........... koyok’e aku sreg karo mas e Eun Sang. Nek awakmu yok’opo?”
Yoora              : “ Gusti pangeran............. kenek opo awak dewe ngroso podo. Aku yo mikir                     ngunu  yok opo iki?
Rachel             :” Yok opo nek awak dewe saingan? “
Yoora              :” Awak dewe lak koncoan apik see?kenek opo kok kudu saingan?”
Rachel             :” Yo awak dewe saingan sing apik. Mengko sopo sing menang utawa kalah           kudu nerima hasile tanpa rasa mangkel.”
Yoora              :” Oke. Mulai saiki awak dewe saingan sing apik.”

(waktu berjalan). Sak sampunipun acara perpisahan niku, Eun Sang kaliyan kancakancanengelanjutaken pawiyatan wonten Perguruan Tinggi ingkang sami. Sauntara niku, Rachel kaliyan Yoora saingan damel ngolehaken atinipun Tan.

Sauntara ingkang daleme Eun Sang ..............
Nyonya Han    :” Tan, Rachel karo Yoora ketok e seneng marang awakmu.”
Tan                  :” Ah ibuk, Rachel kaliyan Yoora niku namung kancane Eun Sang. Sampun            kulo anggep adek piyambak.”
Nyonya Han    :” Emang e awakmu wes ana wanita sing kok tresnani tah?”
Tan                  :” Wonten buk, tapi kula mboten saget ngolehaken larene.”
Eun Sang         :” Opo? mas iso tresno marang arek wedok? hahahahahahahahaha”
Tan                  :” Awakmu iki jek cilik ngerti opo?”
Nyonya Han    :” Wis wis ... ojo tukar padu bae. Wes Tan, yen awakmu wes tresno marang            arek sing mok pilih, ojo dipendem dewe. Ibumu iki wes tua. Ibu kudu eruh            anak e ibuk urip seneng.”

Mirengaken sabdane ibuk, injingipun Tan dateng marang kampusipun Eun Sang. Tan

Tan                  :” Hai Bona! “
Bona                :” Iyo mas ana apa?”
Tan                  :” Emmm......aku.........aku.....sakjane.....”
Bona                :” Sampean lapo Tan? Sakjane ana apa?”
Tan                  :” Tresno marang sliramu”
Bona                :” Hahhh? Opo ????...”
Tan                  :’ Aku iki temenan tresno marang sliramu.”
Bona                :” Sepurane mas...aku ora iso nrimo rasa sampean. Amarga aku ngerti yen   Rachel karo Yoora yo tresno marang sampean. Aku emoh ngelarani atine    kanca-kancaku.”
Tan                  : (meneng ora iso ngomong opo-opo)
Mboten disengojo, Eun Sang, Rachel, kaliyan Yoora mirsani Tan kaliyan Bona lagi (membicarakan suatu hal penting)
Eun Sang         :” Mas, lapo sampean kok karo Bona nang kene? Opo wanita sing sampean tresnani iku Bona?”
Tan                  :” Eun Sang, aku iso njelasno marang awakmu. Ojo salah paham.”(ngejak Eun        sang ngalih.)
Yoora lan Rachel: (kaget)
Bona                :” Rachel, Yoora aku iso njelasno iki kabeh.”
Rachel             :” Ora ana sing kudu dijelasno Bon. Sing jelas awak dewe kecewa karo       sikapmu.”
Yoora              :” Aku ora nyongko Bon yen kowe tego marang aku. Kowe iku munafik.”
Bona                :” Aku ora duwe maksut koyok ngunu rekk. Tolong rungokno omonganku  disek.”
Rachel             :” Mulai saiki ora ono jenenge Bona nang persahabatan e aku, Yoora lan Eun          Sang.”
Yoora              :” Titenono iku yo!!!!!”
Eun Sang         :” Rachel, Yoora awakmu ora oleh salah paham karo kedadean sing mau. Aku        iso njelasno marang awakmu kabeh.”
Yoora              :” opo se, sing perlu di jelasno maneh kabeh wes jelas”
Rachel             :” Iyo ...... aku yo wes enek karo kelakuane Bona”
Eun San           :” Tapi awakmu kudu ngerungokno aku. Ngene lho, sakjane mas Tan iku wis          seneng karo Bona ket biyen. Ket kawitan awakmu ketemu.”
Yoora              : “Terus..... ?
Eun Sang         : “Awakmu kudu ngerti yen Tan ora iso mendem roso marang Bona iku      sakteruse. Dadi, awakmu kudu nyepuro Bona. Saiki Tan wis putus asa gawe    ngolehno trisnone Bona. Dadi, Tan mutusno gawe nerusno sekolah ing njobo       Indoesia.”
Yoora lan Rachel : “Haaah?”
Eun Sang         : “Iyo, Bona emoh nerimo Tan soale Bona emoh persahabatane rusak amarga          arek lanang.”
Yoora              : “Yowes yowes. Saiki aku wis ngerti.”
Rachel             : “Ayo nggoleki Bona lan njaluk sepuro.”

Sak sampunipun ketemu Bona.......
 Yoora lan Rachel : “Bona.......” (mlayu marani Bona)
Bona                : “Sepurane yo, aku lan Rachel sakjane ora oleh nyalahno awakmu koyok    ngunu.”
Rachel             : “Saiki Mas Tan apene lungo menyang luar Indonesia gawe nerusno sekolahe.       Apa awakmu ora opo-opo?”
Bona                : “Yowis, babah arek iku ben lungo gawe nerusno sekolahe. Awakdewe      dungakno ae ben Mas Tan bisa oleh wanita sing luwih apik tekan aku.”
Eun Sang, Yoora, lan Rachel : “Amin.....”
Bona                : “Saiki aku emoh kilangan kanca-kanca kayak awakmu maneh rek.”
Eun Sang         : “Saiki awakdewe kudu saling percoyo. Setuju?”
Rachel, Bona, Lan Yoora : “Setuju.....” (rangkulan)

Saksampinipun kedadean niku, Bona, Eun Sang, Rachel, lan Yoora terus dadi konco saklamine.
TAMAT{ 0 komentar... read them below or add one }

Post a Comment

Makasih dah mau ngasih komen smoga bermanfaat bagi semua kalangan dan bloger, Komentar anda sangat berarti bagi saya, mohon kritik dan saran

JAWAPOSTING's Fan Box

JAWAPOSTING on Facebook and

Recent Post

Label

' (2) 6 (1) ADSENSE (3) ANTI MALAYSIA (5) APLIKASI (6) arti (28) ARTIKEL (701) ARTIS (21) ASEAN (5) ASMARA (5) AWARD (1) B (1) BAHASA INDONESIA (74) BAHASA INGGRIS (106) BAHASA JAWA (10) BAHASA JEPANG (2) BANK (2) BARAT (3) BERITA (1) BIOGRAFI (3) BISNIS (69) BOEKP (12) BUKU (1) BUKU TAMU (3) CARA BELAJAR SABAR (2) cara download musik di blog aku (3) cerita rakyat (14) cerpen (25) cerpen pondok TBI (3) CHEAT PB (1) chord (1) cinta (1) Connect With Friend (1) copas (3) DANGDUT (1) design (1) DESKRIPSI (4) DI JUAL (2) DOWNLOAD GRATIS (87) DRAMA (17) drama ku (2) ELEKTRONIK (5) FACEBOOK (73) FALAK (1) FENOMENA (1) film (38) FILM INDONESIA (12) FLASHDISK (3) gambar (3) GAME (8) GAWE KONCOKU (2) GRATIS (1) GUESTBOOK (1) HACKER (7) HARDWHARE (1) HARGA (1) HARI RAYA IDUL ADHAH (1) HEWAN (2) HIJAB (1) HUKUM (16) i (1) I (1) ide konyol (1) IKLAN (1) ilmu otomotif (13) INDONESIA (91) INDOSAT (1) INFORMASI (118) INSTALASI (2) INTERNASIONAL (19) INTERNET (73) IPA (8) Iptek (13) ISENG (1) ISLAM (157) JANGAN MINDER (1) JUAL BELI (4) KARYA ILMIAH (5) Karyaku (1) KATA BIJAK (1) KATA MUTIARA (3) KEBUDAYAAN (5) kehidupan sehari-hari (1) KEMERDEKAAN INDONESIA (2) KERAJAAN (1) KESEHATAN (24) KHUSUS MAS ALFAN RECCERY (1) KHUTBAH (3) KIMIA (2) KIRIM ARTIKEL MU (4) kisah dalam puisi (2) KISAH KU (10) KITAB (1) KITAB ALFIYAH (2) KOMPUTER (36) KONTES (1) KORAN FESBUK (105) KORD (15) KOTAK MASUK EMAILKU (129) KRITIKAN PEDAS SANG GARUDA (1) Kucing Hias (5) KUNCI GITAR (19) kurikulum (3) LAPORAN (5) LIPUTAN (1) LIRIK (28) LIRIK LAGU (30) logo (6) lucu (3) makalah (113) management (1) masyarakat (1) MENGHITUNG (1) MOBILE (31) MODIFIKASI (1) MOJOKERTO (1) MOTOR (1) MP3 (25) MUSIK (41) NARATIVE TEKS (4) NEGARA (5) NEWS (1) NOT FOUND (1) novel (7) OBAT (1) OLAH RAGA (9) OM BEDHUN_19 (1) OTOMOTIF (7) OVJ (3) OVJ Opera Van Java (3) paid to comment (1) PAPER (1) PASANG IKLAN (1) PAYPAL (4) PDTM (4) PEMILU (2) PEMIRINTAH (5) pendidikan (3) pendidikankan (669) pendidkan (43) PENELITIAN (4) PENEMUAN (1) PENGAJIAN (10) pengertian (9) PENGETAHUAN (87) PENYAKIT (4) perawatan badan (4) PERBANKAN (3) PERKEMBANGAN (2) PHONSEL (16) PHOTO ALBUM PRIBADI (3) PIDATO (3) PLANET (5) point blank (1) POLITIK (6) PORN (13) PROGRAM (1) PROPOSAL (3) puisi (8) PUISI CINTA (2) PULSA (1) RADIO ONLINE (1) RAMALAN ZODIAK (10) RAN ONLINE (3) RESENSI NOVEL (3) RESEP MAKANAN (46) RESUME (1) RINGTONE (1) RPP (23) RUMAH TANGGA (1) SEJARAH (38) SEMINAR (2) SENI (12) SEX (8) Sex On the street (1) SHOPPING (1) silabus (1) SKRIPSI (6) SOAL (5) softwere (12) SUARA ANAK BANGSA (1) sulap (1) TANAMAN (2) TEKNOLOGI (11) TEMPAT SHARING (1) TEMPLET JAWAPOSTING (1) tentang lagu (1) TENTANG Q (19) teriamkasih anda telah mengunjungi blog ini (3) TERJEMAH AL-QUR'AN (7) TESIS (1) THEME (1) TIPS (24) trafik meledak (1) trik bloger (47) trik Facebook (29) TRIK FS (4) TRIK RAN ONLINE (1) TUGAS (11) tugas pdtm 2 (5) TUKAR LINK (1) tulia (3) TULISAN ORANG (580) TUTORIAL (12) TV ONLINE (18) TWITTER (13) UAN (2) ume (3) UMUM (428) VIDIO MUSIK (2) welpaper (11) WINDOWS (2) WISATA HATI (1) wordpress (1) XP (1) youtube (1)

Followers