Welcome for JAWAPOSTING *** KLIK IKLANNYA, 1 Klik Dari Anda Sangat Berarti Bagi Saya Thanks *** thanks for Mr. bedun_19, Mr. Bobby Julian, Mr. Garra Jail, Mr. Ziza Lufiaz and all friend *** Cinema3satu *** http://admaster.union.ucweb.com/appwall/applist.html?pub=zhuangtc@444zizalufias *** Thanks To *** Thanks to blogspot lagi butuh tukar link gan.. silahkan copy link ane di bawah... terus koment sotmix.. ntar ane pasang link sobat.. thanks all

ANDE ANDE DODIK DRAMA BASA JAWA

Diposkan oleh irfan on Saturday, February 07, 2015


ANDE ANDE DODIK
DRAMA BASA JAWA

Ambarwati dados Bu Guru
Ainun Marifah dados Mak Klenting
Anggun Citta dados Klenting Kuning
Dodik Suprayogi Dados Ande ande Dodik
Inggit Andrina dados Klenting Abang
Kumala Sari P dados klenting Ijo
Riscy Dewi dados Mbok Rondo dadapan

Ande- Ande Dodik
Adegan 1
Ruang kelas
Bu Guru                : Ayo, tugas-e ndang dikumpulne rek (gebrak- gebrak meja)
Klenting Ijo         : (njawil klenting Abang) Aku urung nggarap, piye iki?
Klenting Abang    : Piye se koen? (meneng dilut meker, trus nyawang Klenting Kuning seng lungguh ndek mburi dewe)
Klenting ijo          : (rai medeni, nang Klenting Kuning) heh, ndi tugasmu?
Klenting Kuning    : Ape dikapakne tugasku? (rai kuwatir)
Klenting Ijo         : wes a, menenggo ae, koen kudu epok- epok gak nggarap!
Klenting Kuning    : Tapi mbak,, ojo ta mbak, aku engkok didukani buguru (rai melas)
Klenting Abang    : Didukani Bu Guru ta tak kandakno emak nang omah engkok! (rai jahat)
KlentingKuning     : (umik- umik, gak sido ngomong)
Klenting abang lan ijo ngumpulne tugas mengarep
Bu Guru                : Lho, kok kurang 2 iki, sopo seng gak nggarap? (ngitung buku nang meja)
Klenting Abang    : seng gak nggarap ndang maju o, (rai mayak, ngelirik Klenting Kuning)
Klenting Kuning    : (ngadek)
Dodik                             : (ngekekne buku nang Klenting Kuning)
Klenting Kuning : lho, opo iki cak? (bingung)
Dodik                             : wes iki ngakuo nek iki garapane sampean,
Klenting Kuning    : lha sampean engkok lakyo dihukum to cak (rai pasrah)
Dodik                   : wes, gak opo ning
Bu Guru                : ayo, seng gurung nggarap ndang maju og (karo ngoreksi tugas murid)
Klenting Kuning lan Dodik maju, Klenting Kunig lungguh maneh.
Bu Guru                : loh, dungaren Dodik! Nyapo gak nggarap? (rai heran)
Dodik                             : sepuntene buk, kulo sak estu supe mboten emut yen wonten tugas. (acting )
Klenting Abang lan Klenting Ijo, heran. Bisik- bisik ambek nyawang sinis marang klenting kuning.
Bu Guru                : yowes, gak opo ndang lungguh, ojo dibaleni lho le,
Dodik                   : eenggeh buk, insyaallah, matur nuwun (mbalek lungguh)
Adegan 2
Neng umahe Klenting
Klenting Abang    : Mak,, (mbengok, mecucu, mlebu umah)
Emak Klenting     : Opo to nduk, teko- teko ora salam, nylunungae, bengok- bengok pisan (rai nyantai)
Klenting Ijo         : iku o mak klenting kuning penggaweane gawe wong mangkel.
Emak Klenting     :Uwes talah ndok,reneo simbok nduwe kabar bungah gawe awakmu kabeh,tapi ojo omong- omong nang klenting kuning yo nduk, (ngetokne undangan), iki undangan tekan mbok rondo dadapan ibune OOD, kowe karo kowe kudu teko, ben dipek mantu mbok rondho dadapan, iku ngunu wong sugeh banget nduk. (rai mata duitan)
Klenting Abang    : Iyo ta mak? (kaget)
Klenting Ijo         : Duh, wes ganteng, sugeh sisan mak, aku yo gelem dipek mantu mbok rondo dadapan mak, (rai ngarep)
Klenting Abang    : Iku bagean ku, kowe adikku dadi kudu ngalah nduk, (rai kesel)
Emak Klenting     : Wes talah ora usah tukaran anak- anakku seng ayu dewe sak deso (Ngelus Gegere Klenting Abang lan Klenting Ijo)
Klenting Kuning Teko,
Klenting Kuning    :Assalamualaikum?
Emak Klenting     :Nyahmene cakot muleh,teko ndi wae akmu maeng ?
Klenting Ijo         :Huuuuuu..wes ndang nang pawon kono ceket masakno akdewe,lesu iki weteng(njongkrokno Klenting kuning)
Klenting Kuning   :Enggeh(Karo Mbrebes mili)
Adegan 3
Wes sore,nang omahe Ande-Ande Dodik,Mbok Rondho Dadapan arep-arep amerga Ande-Ande Dodik gorong ndang muleh teko sekolah.
OO Dodik :Assalamualaikum,mak mak?
Mbok RD :Wa`alaikumsalam,owalah le le nyahmeneo cakot muleh?teko ndi wae?
OO Dodik            :”Sepuntene Mak,kulo wau kantuk hukuman saking buguru amargi buku kulo kenton”(Karo Nyalimi tangan Mak e)
Mbok RD :”Yo kan mulakno yen kate budal di delok I maneh isi tase iku le,cek ora dihukum maneh nang sekolahan”
OO Dodik            :”Enggeh Mak,Maeme pun siap nopo Mak ?”
Mbok RD              :”Awakmu iku le le,sing dipikirno mong mangan,ados sek kono ambumu kecut”(Nutup irung)
Adegan 4
Nang pawon omahe Kleting,Klenting kuning terus brebes mili amerga kelakuane Mak e lan Dulure,Klenting Abang lan Klenting Ijo.
Klenting Kuning    :”Duh Gusti..paringi kuat kulo,kulo mboten kiat Gusti terus-terusan diperlokaken kedah ngenten”(Ngusapi tangise karo serbet sing gawe ngentas sego)
Emak Klenting     :”Heh..Klenting Kuning awakmu nang omah wae,aku lan dulurmu Klenting Abang lan Klenting Ijo kate sowan nang omahe Mbok Rondho Dadapan,ojo metu teko omah”
Klenting Kuning    :”Tapi Mak,Kulo nggeh kepingin tumut sowan datheng daleme Mbok Rondho Dadapan”(Melas)
Klenting Abang lan Klenting Ijo teko.
Klenting Abang    :”Hahahhahaha Klenting Kuning..Klenting Kuning ngoco o awakmu iku hahahhaha”(Ngadek ngarepe Klenting Kuning)
Klenting Ijo         :”Hhahahahh..lha yo mbok sadar diri awakmu iku ora pantes sowan nang omahe Mbok Rondho Dadapan,awakmu iku mong pembantu,krungu pembantu”(Ndiding nang raine Klenting Kuning)
Emak Klenting     :”Wes ayo ndok budal,gak usah digatekno Klenting Kuning”
Adegan 4
Turut ndalan menyang omahe Mbok Rondho Dadapan
Emak Klenting     :”Ndok,awakmu engko jogo sikap ndok yo,ojo sampek ditolak Mbok Rondho Dadapan dadi mantune,opo maneh Ande-Ande Lumut”(Mandek sakdilut)
Klenting Abang    :”Pasti aku sing di pilih engko”(Mesam-mesem)
Klenting Ijo         :”Aku yo sing dipilih “(Melirik matane)
Emak Klenting     :”Uwes talah ndok ojo tukaran ayo ayo ndang budal cek gak kesorenen,wasno srengengene wes benter o”
Klenting Ijo         :”Klenting Abang o Mak”
Adegan 5
Teko omahe Mbok Rondo Dadapan
Klenting Abang    :”Wiss..omahe mak uapik o,betah aku nek ngene”(Mlongo)
Klenting Ijo         :”Iyo,nek urip ngene ayo bakal mulyo terus uripku”
Mbok Rondho Dadapan marani Keluarga Klenting gawe klambi sing opo onoke,supoyo ngerti kelakuan asli soko para undangane yen deweke nggawe klambi gak nggenah
Mbok RD              :”Klenting Abang wes teko,lha nang ndi Klenting Kuning?”(Nyalimi tanganae Klenting Abang)
Klenting Abang    :”Eh..eh sopo yo Simbok iku,wes pacakane gak nggenah kok yo teko nang omahe Mbok Rondho Dadapan
Klenting Ijo         :”Huuu metu kono metu,gak nggenah ambumu lebus”(Nutup Irung)
Nang ruang Tengah omahe Mbok Rondho Dadapan,Ande Ande Dodik teko langsung gawe meringis kabeh arek wedok sing teko ing acara iku
Klenting Abang :“Ande Ande Dodik,oleh gak aku nari bareng sliramu?”
AA Dodik             :”Oleh”(Gak pati ngereken)
Gak koro koro Klenting Kuning teko ayune,langsung gawe Ande Ande Dodik semriwing
AA Dodik              :”Klenting Kuning,awakmu uayu o sore iki temenan”(Mesam Mesem karo ngulurno tangane gawe gandeng Klenting Kuning)
Klenting Kuning    :”Ojo ngunu a,sampeyan yo guanteng o sore iki”(Isin Isin meringis)
Eruh lha nek Klenting Kuning Teko,Mak Klenting marani
Mak Klenting       :”Heh Klenting Kuning,awakmu maeng lak tak kongkon nang omah wae se lapo budal rene krungu tak gak awakmu maeng”(Narik Tangane Klenting Kuning)
AA Dodik             :”Mak sepuntene njenengan niku sintene Klening Kuning? Mboten usah nyengit-nyengit nopo”(Narik tangane Klenting Kuning)
Mak Klenting       :”Sepuntene ndoro Ande Ande Lumut,Sing salah niku Klenting Kuning ndablek smapun didukani mboten pareng medal malah medal”
Mbok RD              :“onok opo to iki rame temen?”
AA Dodik             :”Niki o Mak,Mak e Klenting dugi-dugi langsung nyeneni Klenting Kuning”
Klenting Ijo         :“Wahhhh gak bener iki,Simbok iku ternyata Mak e Ande Ande Dodik,yok opo iki nasibku engko?”(Keweden)
Mbok RD              :”Wess Wess Mak e karo Anake podo wae senengane ngrusak acarane uwong,wes muleh wae kono awakmu keluarga Klentingh wes muleho”(Mureng Mureng)
Acarane Ande Ande Dodik akhiri mari,lbengine Mbok Rondo Darah tinggine Kumat amarge kelakuane Keluarga Klenting Ngrusak Acarane
Mbok RD              :”Owalah le le,Sirahe Mak ngelu le gara-gara acaramu maeng gak dadi apik”(Nyekel Sirahe)
AA Dodik             :”Empun talah Mak,mboten usah dipikir.Yok nopo mbenjeng injing kito ten daleme keluarga Klenting?”
Mbok RD              :”Lapo?,moh moh gaK sudi aku mrono(“Turu)
AA Dodik             :”Kulo tresno Mak kaliyan Klenting Kuning kulo pengen mboyok Klenting Kuning mantuk mriki”(Melas)
Mbok RD              :”Yowes lhanek iku kepengenmu,Mak nurut wae toh Mak yo bungah lhanek awakmu karo Klenting Kuning”
AA Dodik             :”Maturnuwun mak maturnuwun”(Karo ngambungi tangan mak e)
Adegan 6
Isuk e,Ande Ande Dodik lan Mbok Rondo Dadapan wes teko omahe keluarga Klenting
AA Dodik             :”Asssalamualaikum?(Nutuk lawang omah)
Nang njero omah,Mak Klenting nyeluk I anak anake tapi ora gawe kLenting Kuning sing tetep kongkon masak nang pawon
Mak Klenting       :”Waalaikum salam,e ndoro Ande Ande Dodik lan Mbok Rondo Dadapan,monggo mlebet!”
Mbok RD              :”Ora usah,nang ndi Klenting Kuning ?aku onok perlu karo Klenting Kuning”(Judese Kumat)
Mak Klenting       :”Klenting Kuning nggeh pon dolan ngten niki,minggu minggu Mbok nggeh pon ngapel ten pacare”
Meneng meneng Ande Ande Dodik marani nang pawon langsung narik kLenting Kuning nang ngarep omah
AA Dodik             :”Mbijuk Mak,niki lak Klenting kuning,tasik masak ten pawon kiambak”
MbOK RD             :”ooooo ancen ora iso dipercoyo awakmu iku karo anak anakmu klenting Abang lan Klenting Ijo,wes ojo nyesel awakmu lhanek KlEnting Kuning tak gowo muleh pek mantu”(Ndiding raine Mak Klenting)
Mak Klenting       :”lho lho lho nggeh mboten saget ngonten,Klenting kuning niku mboten pantes dados mantu njenengan,sing pantes nggeh Klenting abang utawis Klenting Ijo”(Ngengkel)
Klenting Abang lan Klenting Ijo nangis sak po pole ndeleng Klenting Kuning Diboyong nang omahe Mbok Rondo Dadapan.Akhire sing jujur sing sederhana yen aglakoni urip menang mungsung kabijukan lan kamurkaan sing ora ono manfaate.Katersnanan iku sejatineng ora mandang ayu opo orae wake uwing nanging ayne atine sing sejatine nomor siji sing kudu digateke.koyo Klenting kuning kan tulus ora digawe gawe,gawe nemokake tesnone kang sejati ing ndonyo........{ 0 komentar... read them below or add one }

Post a Comment

Makasih dah mau ngasih komen smoga bermanfaat bagi semua kalangan dan bloger, Komentar anda sangat berarti bagi saya, mohon kritik dan saran

JAWAPOSTING's Fan Box

JAWAPOSTING on Facebook and

Recent Post

Label

' (2) 6 (1) ADSENSE (3) ANTI MALAYSIA (5) APLIKASI (6) arti (28) ARTIKEL (701) ARTIS (21) ASEAN (5) ASMARA (5) AWARD (1) B (1) BAHASA INDONESIA (74) BAHASA INGGRIS (106) BAHASA JAWA (10) BAHASA JEPANG (2) BANK (2) BARAT (3) BERITA (1) BIOGRAFI (3) BISNIS (69) BOEKP (12) BUKU (1) BUKU TAMU (3) CARA BELAJAR SABAR (2) cara download musik di blog aku (3) cerita rakyat (14) cerpen (25) cerpen pondok TBI (3) CHEAT PB (1) chord (1) cinta (1) Connect With Friend (1) copas (3) DANGDUT (1) design (1) DESKRIPSI (4) DI JUAL (2) DOWNLOAD GRATIS (87) DRAMA (17) drama ku (2) ELEKTRONIK (5) FACEBOOK (73) FALAK (1) FENOMENA (1) film (38) FILM INDONESIA (12) FLASHDISK (3) gambar (3) GAME (8) GAWE KONCOKU (2) GRATIS (1) GUESTBOOK (1) HACKER (7) HARDWHARE (1) HARGA (1) HARI RAYA IDUL ADHAH (1) HEWAN (2) HIJAB (1) HUKUM (16) i (1) I (1) ide konyol (1) IKLAN (1) ilmu otomotif (13) INDONESIA (91) INDOSAT (1) INFORMASI (118) INSTALASI (2) INTERNASIONAL (19) INTERNET (73) IPA (8) Iptek (13) ISENG (1) ISLAM (157) JANGAN MINDER (1) JUAL BELI (4) KARYA ILMIAH (5) Karyaku (1) KATA BIJAK (1) KATA MUTIARA (3) KEBUDAYAAN (5) kehidupan sehari-hari (1) KEMERDEKAAN INDONESIA (2) KERAJAAN (1) KESEHATAN (24) KHUSUS MAS ALFAN RECCERY (1) KHUTBAH (3) KIMIA (2) KIRIM ARTIKEL MU (4) kisah dalam puisi (2) KISAH KU (10) KITAB (1) KITAB ALFIYAH (2) KOMPUTER (36) KONTES (1) KORAN FESBUK (105) KORD (15) KOTAK MASUK EMAILKU (129) KRITIKAN PEDAS SANG GARUDA (1) Kucing Hias (5) KUNCI GITAR (19) kurikulum (3) LAPORAN (5) LIPUTAN (1) LIRIK (28) LIRIK LAGU (30) logo (6) lucu (3) makalah (113) management (1) masyarakat (1) MENGHITUNG (1) MOBILE (31) MODIFIKASI (1) MOJOKERTO (1) MOTOR (1) MP3 (25) MUSIK (41) NARATIVE TEKS (4) NEGARA (5) NEWS (1) NOT FOUND (1) novel (7) OBAT (1) OLAH RAGA (9) OM BEDHUN_19 (1) OTOMOTIF (7) OVJ (3) OVJ Opera Van Java (3) paid to comment (1) PAPER (1) PASANG IKLAN (1) PAYPAL (4) PDTM (4) PEMILU (2) PEMIRINTAH (5) pendidikan (3) pendidikankan (669) pendidkan (43) PENELITIAN (4) PENEMUAN (1) PENGAJIAN (10) pengertian (9) PENGETAHUAN (87) PENYAKIT (4) perawatan badan (4) PERBANKAN (3) PERKEMBANGAN (2) PHONSEL (16) PHOTO ALBUM PRIBADI (3) PIDATO (3) PLANET (5) point blank (1) POLITIK (6) PORN (13) PROGRAM (1) PROPOSAL (3) puisi (8) PUISI CINTA (2) PULSA (1) RADIO ONLINE (1) RAMALAN ZODIAK (10) RAN ONLINE (3) RESENSI NOVEL (3) RESEP MAKANAN (46) RESUME (1) RINGTONE (1) RPP (23) RUMAH TANGGA (1) SEJARAH (38) SEMINAR (2) SENI (12) SEX (8) Sex On the street (1) SHOPPING (1) silabus (1) SKRIPSI (6) SOAL (5) softwere (12) SUARA ANAK BANGSA (1) sulap (1) TANAMAN (2) TEKNOLOGI (11) TEMPAT SHARING (1) TEMPLET JAWAPOSTING (1) tentang lagu (1) TENTANG Q (19) teriamkasih anda telah mengunjungi blog ini (3) TERJEMAH AL-QUR'AN (7) TESIS (1) THEME (1) TIPS (24) trafik meledak (1) trik bloger (47) trik Facebook (29) TRIK FS (4) TRIK RAN ONLINE (1) TUGAS (11) tugas pdtm 2 (5) TUKAR LINK (1) tulia (3) TULISAN ORANG (580) TUTORIAL (12) TV ONLINE (18) TWITTER (13) UAN (2) ume (3) UMUM (428) VIDIO MUSIK (2) welpaper (11) WINDOWS (2) WISATA HATI (1) wordpress (1) XP (1) youtube (1)

Followers