Welcome for JAWAPOSTING *** KLIK IKLANNYA, 1 Klik Dari Anda Sangat Berarti Bagi Saya Thanks *** thanks for Mr. bedun_19, Mr. Bobby Julian, Mr. Garra Jail, Mr. Ziza Lufiaz and all friend *** Cinema3satu *** http://admaster.union.ucweb.com/appwall/applist.html?pub=zhuangtc@444zizalufias *** Thanks To *** Thanks to blogspot lagi butuh tukar link gan.. silahkan copy link ane di bawah... terus koment sotmix.. ntar ane pasang link sobat.. thanks all

asal posting (bhs jawa)

Diposkan oleh irfan on Wednesday, November 24, 2010KATA PENGANTAR

Puji syukur aturaken katur dhumateng Alloh SWT kawulo saged ngerampunaken laporan, “Munggah Wuwuhan,Ruwatan Lan Kenduren”, niko tepat wedalipun. Laporan dipun susun supados para pemaos sadeg mangerteni tentang adat penganten jawa.
Laporan dipun susun kangge menuhi tugas Semester Ganjil Bahasa Jawa tahun pelajaran 2010/2011. Sekejobo sangking menika laporan niki saged ngulangi bocah-bocah/murid-murid sing mboten saged mangertosi adat Jawa.
Penulis ngaturaken matur suwun sanged dhumateng  pihak-pihak ingkang sampun maringi bantuan kangge pendamelan laporan puniko.
Penulis mangertosi menawi taksih katah kekuranganipun dalem nyusun laporan puniko.Bilih sangking meniko, penulis nyuwun kritik lan saran sangking pemaos.Wusono,penulis kapingin laporan saged bermanfaat kangge sederek sekaliyan. 

                                                                                 Jombang, 18 November 2010
                                                                                             Penulis

Munggah wuwungan

Munggah wuwungan
Iku salah sijining upacara adat sing diselenggara'ake bubar wuwungan dibangun/diadhek'ake neng proses mbangun umah. Istilah munggah wuwungan iki kadhang diarani munggah gendeng. Upacara iki diselenggara'ake wektu rangka wuwungan wis dadi ning gendeng urung dipasang.Upacara adat iki uga dikenal neng dhaerah-dhaerah liya neng Nusantara.
Slametan lan syukuran
Upacara iki sejatine upacara kanggo syukuran merga seneng umah sing dibangun wis nduwe wuwungan dadi sedela maneh wis isa dipanggoni lan ora bakalan kudhanan lan kepanasan. Puncak acarane yaiku kendhuren, utamane kanggo tukang-tukang sing mbangun umah lan tangga-tangga cedhak umah sing dibangun. Acara ditutup karo ndonga bareng sing dipimpin ulama. Biasane acara kendhuren munggah wuwungan iki diselenggara'ake awan utawa bubar shalet dhuhur, dadi seliyane kanggo mangan awan tukang-tukange uga jamaah lan ulama sing metu saka masjid utawa langgar isa langsung melu lan baline nggawa tentengan besek.
Sesajen
Sesajen iki disiapake kanggo digantung neng salahsiji kayu neng wuwungan. Sing ora digantung mung bendhera abang putih sing dipasang nganggo galah sing dawane sedeng (ora patiya dawa), sing isa katon saka omah tangga-tanggane. Sesajen sing kudhu disiapake:
·  Pari secukupeRuwatan
Iku salahsijining upacara adat Jawa sing tujuane kanggo mbebasake wong, komunitas utawa wilayah saka ancaman bahaya. Inti upacara ruwatan iki sejatine ndonga, mohon perlindungan marang Gusti Allah saka ancaman bahaya-bahaya umpamane bencana alam lan liyane, uga ndonga mohon pengampunan dosa-dosa lan kesalahan-kesalahan sing wis dilakoni sing isa nyebabake bencana.Upacara adat iki asale saka ajaran budaya Jawa kuna sing sifate sinkretis sing saiki diadaptasi lan disesuaike karo ajaran agama.

Makna
Ruwatan iku maknane mbale’ake neng keadaan sedurunge, maksude keadaan saiki sing kurang apik dibale’ake neng keadaan sudungunge sing apik. Makna liya ruwatan yaiku mbebasake wong utawa barang utawa desa saka ancaman bencana sing kemungkinan bakal kedadiyan dadi isa dianggep yen upacara adat iki sejatine kanggo tolak bala utawa mbuang sial.

Sajarah
Upacara adat iki asale saka crita Bathara Kala yaiku buto sing doyan mangan menungsa. Bathara Kala iku putra Bathara Guru utawa putu para dewa.
Jinis menungsa sing disenengi Bathara Kala yaiku:
·       Bakal ngalami penderitaan utawa sukerta
·       Sing lair tunggal utawa ontang-anting
·       Kembang sepasang utawa kembar
·       Sendang apit pancuran utawa lanang, wadon, lanang, uga
·       uger-uger lawang utawa anak loro lanang kabeh
Inti critane, wektu Bathara Guru lagi mesra-mesraan karo Bathari Uma (permaisurine) neng kayangan, ning mesra-mesraan iku gagal dilanjutake nganti nglakoni hubungan kelamin. Bathara Guru sing wis ora kuat nahan napsune akhire metu spermane (orgasme) lan muncrat neng segara tur njelma dadi si buto Bathara Kala.
Sesajen
Sesajen sing disiapake kanggo upacara adat iki antarane:
·  Kain pitung werna
·  Beras kuning
·  Jarum kuning
·  Kembang pitung rupa
Yen kanggo tolak bala utawa mbuang sial wong sing ngalami sukerta, wong sing diruwat kudhu njalani siraman banyu suci lan nggunting rambut, rambute banjur dilarung neng segara
Kenduren

Kenduren utawa slametan yaiku tradisi ingkang sampun turun temurun saking jaman biyen, inggih meniko dungo sesarengan ikang dipun datengi.para tetanggi, lan dipimpin saking sesepuh adat utawa sing di tua ake ing saben lingkungan, lan disajeake wujude tumpeng lengkap karo lawuhe. Mengko dibagi-bagiake, marang kang teka kang diarani carikan/berkat.
Karepe saka kenduren iku piambak yaiku jaluk slamet kanggo sing di dunggoake lan kawargane kenduren iku kaya rupa-rupane, kaya dene :
· Kenduren Wetenan
Diarani wetenan karena tujuane kangge slametan nalika dina lahir/ing dinten weton sing dirameake yaiku sing paling tuwa utawa dituwaake dalem keluarga kasebut, kenduren iku dilakoni secara langgeng saben salapan dinten biasane menu suguhane wujute mung wujud tumpeng lan lawuh kaya dine sayur, lalapan, empleng lan srundeng ora ana ingkunge.
· Kenduren Sabanan (Munggahan)
Minurut dongeng tujuane kangge ngunggahake para leluhur, dianaake ing wulan saban, lan meh kabeh masyarakat ing watu lan sak kiwa tengene, khususe sing adate isih podo, koyo dene deso paninan, kajoran, lan sak kiwa tengene, awanesak durunge diadakake acara iki biasane dianakake ritual nyekar (tilek), yaiku nekani makam leluhur kangge ndongaake keluarga, biasane kang di gowo kembang menyan, lan emper, tradisi bakar menyan pancen isih dipercaya.
Dening masyarakat wakulawang para leluhur, sakddurunge diadani kendiren iki uga cucuh disik di dongoni lan dibakar kamenyan ing ngarep lawang menu suguhane ing kenduren sbanan iki sitik bedo karo kenduren wedalan yaiku ing kene diwajibake nganggo ingkung.
·      Kenduren Ukuran
Kenduren iki dianakake tanggal 21 wulan poso sing dikarepke kangge nuzulul qur’an ing kenduren iki biasane dianakake ing lingkungan 1 RT lan panggonane ing sesepuh adat ing saben-saben RT ing kenduren iki warga sing teko gowo panganan dewe-dewe saking omah. Menu suguhane daging lan lalapan.
·      Kanduren Badan (Medunan)
Kenduren iki dianakake nalika dinten riyaya Idul Fitri nalika dinten Syawal kenduren iki padha karo kenduren ukuran mung bedha kangge nurunake laluhur kang mbeda ake sak durunge kenduren badan didhisiki klawan nyekar ing makam laluhur saka saben-saben kaluarga.
·      Kenduren Ujar
Iki dianakake saben kaluarga kang duwe karep utawa kang duwe omeng. Sak durunge kenduren iki biasane didhisiki klawan nyekar dhisik lan menu wajibe kudu ana ingkung, kenduren iki biasane akeh diadakake ing wulan suro.
·      Kenduren Muludan
Kenduren muludan dianakake nalika tanggal 12 wulan mulud padha karo kenduren ukuran dianakake ing panggonan sesepuh lan gowo panganan saka ngomah dewe-dewe, biasane ing kenduren iki ana ritual mbeleh wedos sing banjur dimasak kanggo becek utawa gulai.


{ 0 komentar... read them below or add one }

Post a Comment

Makasih dah mau ngasih komen smoga bermanfaat bagi semua kalangan dan bloger, Komentar anda sangat berarti bagi saya, mohon kritik dan saran

JAWAPOSTING's Fan Box

JAWAPOSTING on Facebook and

Recent Post

Label

' (2) 6 (1) ADSENSE (3) ANTI MALAYSIA (5) APLIKASI (6) arti (28) ARTIKEL (701) ARTIS (21) ASEAN (5) ASMARA (5) AWARD (1) B (1) BAHASA INDONESIA (74) BAHASA INGGRIS (106) BAHASA JAWA (10) BAHASA JEPANG (2) BANK (2) BARAT (3) BERITA (1) BIOGRAFI (3) BISNIS (69) BOEKP (12) BUKU (1) BUKU TAMU (3) CARA BELAJAR SABAR (2) cara download musik di blog aku (3) cerita rakyat (14) cerpen (25) cerpen pondok TBI (3) CHEAT PB (1) chord (1) cinta (1) Connect With Friend (1) copas (3) DANGDUT (1) design (1) DESKRIPSI (4) DI JUAL (2) DOWNLOAD GRATIS (87) DRAMA (17) drama ku (2) ELEKTRONIK (5) FACEBOOK (73) FALAK (1) FENOMENA (1) film (38) FILM INDONESIA (12) FLASHDISK (3) gambar (3) GAME (8) GAWE KONCOKU (2) GRATIS (1) GUESTBOOK (1) HACKER (7) HARDWHARE (1) HARGA (1) HARI RAYA IDUL ADHAH (1) HEWAN (2) HIJAB (1) HUKUM (16) i (1) I (1) ide konyol (1) IKLAN (1) ilmu otomotif (13) INDONESIA (91) INDOSAT (1) INFORMASI (118) INSTALASI (2) INTERNASIONAL (19) INTERNET (73) IPA (8) Iptek (13) ISENG (1) ISLAM (157) JANGAN MINDER (1) JUAL BELI (4) KARYA ILMIAH (5) Karyaku (1) KATA BIJAK (1) KATA MUTIARA (3) KEBUDAYAAN (5) kehidupan sehari-hari (1) KEMERDEKAAN INDONESIA (2) KERAJAAN (1) KESEHATAN (24) KHUSUS MAS ALFAN RECCERY (1) KHUTBAH (3) KIMIA (2) KIRIM ARTIKEL MU (4) kisah dalam puisi (2) KISAH KU (10) KITAB (1) KITAB ALFIYAH (2) KOMPUTER (36) KONTES (1) KORAN FESBUK (105) KORD (15) KOTAK MASUK EMAILKU (129) KRITIKAN PEDAS SANG GARUDA (1) Kucing Hias (5) KUNCI GITAR (19) kurikulum (3) LAPORAN (5) LIPUTAN (1) LIRIK (28) LIRIK LAGU (30) logo (6) lucu (3) makalah (113) management (1) masyarakat (1) MENGHITUNG (1) MOBILE (31) MODIFIKASI (1) MOJOKERTO (1) MOTOR (1) MP3 (25) MUSIK (41) NARATIVE TEKS (4) NEGARA (5) NEWS (1) NOT FOUND (1) novel (7) OBAT (1) OLAH RAGA (9) OM BEDHUN_19 (1) OTOMOTIF (7) OVJ (3) OVJ Opera Van Java (3) paid to comment (1) PAPER (1) PASANG IKLAN (1) PAYPAL (4) PDTM (4) PEMILU (2) PEMIRINTAH (5) pendidikan (3) pendidikankan (669) pendidkan (43) PENELITIAN (4) PENEMUAN (1) PENGAJIAN (10) pengertian (9) PENGETAHUAN (87) PENYAKIT (4) perawatan badan (4) PERBANKAN (3) PERKEMBANGAN (2) PHONSEL (16) PHOTO ALBUM PRIBADI (3) PIDATO (3) PLANET (5) point blank (1) POLITIK (6) PORN (13) PROGRAM (1) PROPOSAL (3) puisi (8) PUISI CINTA (2) PULSA (1) RADIO ONLINE (1) RAMALAN ZODIAK (10) RAN ONLINE (3) RESENSI NOVEL (3) RESEP MAKANAN (46) RESUME (1) RINGTONE (1) RPP (23) RUMAH TANGGA (1) SEJARAH (38) SEMINAR (2) SENI (12) SEX (8) Sex On the street (1) SHOPPING (1) silabus (1) SKRIPSI (6) SOAL (5) softwere (12) SUARA ANAK BANGSA (1) sulap (1) TANAMAN (2) TEKNOLOGI (11) TEMPAT SHARING (1) TEMPLET JAWAPOSTING (1) tentang lagu (1) TENTANG Q (19) teriamkasih anda telah mengunjungi blog ini (3) TERJEMAH AL-QUR'AN (7) TESIS (1) THEME (1) TIPS (24) trafik meledak (1) trik bloger (47) trik Facebook (29) TRIK FS (4) TRIK RAN ONLINE (1) TUGAS (11) tugas pdtm 2 (5) TUKAR LINK (1) tulia (3) TULISAN ORANG (580) TUTORIAL (12) TV ONLINE (18) TWITTER (13) UAN (2) ume (3) UMUM (428) VIDIO MUSIK (2) welpaper (11) WINDOWS (2) WISATA HATI (1) wordpress (1) XP (1) youtube (1)

Followers