Welcome for JAWAPOSTING *** KLIK IKLANNYA, 1 Klik Dari Anda Sangat Berarti Bagi Saya Thanks *** thanks for Mr. bedun_19, Mr. Bobby Julian, Mr. Garra Jail, Mr. Ziza Lufiaz and all friend *** Cinema3satu *** http://admaster.union.ucweb.com/appwall/applist.html?pub=zhuangtc@444zizalufias *** Thanks To *** Thanks to blogspot lagi butuh tukar link gan.. silahkan copy link ane di bawah... terus koment sotmix.. ntar ane pasang link sobat.. thanks all

Guritan

Diposkan oleh irfan on Tuesday, January 19, 2010Guritan yoiku (puisi jawa gagrang anyar) iku panulisane ora keiket dening paungeran – paungeran kaya sing tembung macapat . Senajan ta sipate bebas , nanging isih tetep ngugemi ananing rasa kaendahan . Dene kaendahane guritan iku dumunung ana ing :
1.     Pilihane tembung mentes lan mantesi
2.   Tata rakite ukara lan wujudane
3.   Ngunakake wirama lan lelewane basa .

Carane bisa nggolei nilai , pesen , lan amanat .
Supaya bisa nggolei nilai , pesen , lan amanat kita kudu ngerti isi  
jroning guritan bisa di deleng saka :
d   Pilihane tembung
d   Swasana kang kagambarake
d   Wirama gurita n utawa lelewane basa
d   Imajinasi utawa pengangen –angene panggurit
Kanthi cara – cara ing nduwur kira – kira kita bisa luwih gampang anggone nggoleki nilai , pesen , lan amanat ing jroning guriatan.

Cara nyritakake Isine guritan :
Supaya bisa ngerteni isi lan maksutde guritan,mula-mula sing kudu ditindakake luwih dhisik yaiku :
*    Ngudhari utawa negesi tembung – tembung sing utama
*    Olehe maca dibolan-baleni nganti awadewe paham
*    Nemoake tema kang kinandhut
Cara maca endah guritan
Supaya kita bisa maca guritan kanthi becik,bab-bab seng kudu dingerteni yoiku :
  Mangerteni isine guritan sing apene diwaca,sarana negesi tembungan utama
  Bisa ngrasakake surasane guritan ,supaya ekspresi lan mimile bisa trep
  Duwe swara sing landhung lan becik,supaya kepenak dirungakake
  Pangucapane tembung kudu bener,sarana maca guritan dibolan-baleni(sukur yen nganti apal)Contoh-contohe guritan :

Ayo padha mbangun desa

Delengan ing bawang wetan lan bang kulon
Sunare kemajuan katon makantar-kantar
Apa kowe isih punggah nggondheli kemul?
Isih enak-enak turu
Sengar-sengur oara mikir?

       Kamangka ing kana wis bisa ngancik bulan
       Ing kana ngancik planet mars
Apa kowe mung trima dhelog-dhelog
Ngenteni lugure endhog?

Ayo bebarengan mbangun desa
Amrih urip kita ora nelangsa
Golek sanguine urip ing ndonya lan akherate
Ning aja lali,marang GustiSrengenge esuk
Kumencar kuning emas
Aweh salam liwat cendhela
Sugeng esuk bocak bagus
Sugeng esuk bocah ayu

Pereng-pereng gunung dirambati
Geger-geger ombak diusap-usap
Tangan-tangan uwit sing ngawe –ngawe
Mega lan mendhung disunari

Kumencar soroting srengenge
Nggawa panguripan ing bumi
Awehkekuwatan lan kasantosan
Kanggo mlangkah tekan pucuk dalan


{ 0 komentar... read them below or add one }

Post a Comment

Makasih dah mau ngasih komen smoga bermanfaat bagi semua kalangan dan bloger, Komentar anda sangat berarti bagi saya, mohon kritik dan saran

JAWAPOSTING's Fan Box

JAWAPOSTING on Facebook and

Recent Post

Label

' (2) 6 (1) ADSENSE (3) ANTI MALAYSIA (5) APLIKASI (6) arti (28) ARTIKEL (701) ARTIS (21) ASEAN (5) ASMARA (5) AWARD (1) B (1) BAHASA INDONESIA (74) BAHASA INGGRIS (106) BAHASA JAWA (10) BAHASA JEPANG (2) BANK (2) BARAT (3) BERITA (1) BIOGRAFI (3) BISNIS (69) BOEKP (12) BUKU (1) BUKU TAMU (3) CARA BELAJAR SABAR (2) cara download musik di blog aku (3) cerita rakyat (14) cerpen (25) cerpen pondok TBI (3) CHEAT PB (1) chord (1) cinta (1) Connect With Friend (1) copas (3) DANGDUT (1) design (1) DESKRIPSI (4) DI JUAL (2) DOWNLOAD GRATIS (87) DRAMA (17) drama ku (2) ELEKTRONIK (5) FACEBOOK (73) FALAK (1) FENOMENA (1) film (38) FILM INDONESIA (12) FLASHDISK (3) gambar (3) GAME (8) GAWE KONCOKU (2) GRATIS (1) GUESTBOOK (1) HACKER (7) HARDWHARE (1) HARGA (1) HARI RAYA IDUL ADHAH (1) HEWAN (2) HIJAB (1) HUKUM (16) i (1) I (1) ide konyol (1) IKLAN (1) ilmu otomotif (13) INDONESIA (91) INDOSAT (1) INFORMASI (118) INSTALASI (2) INTERNASIONAL (19) INTERNET (73) IPA (8) Iptek (13) ISENG (1) ISLAM (157) JANGAN MINDER (1) JUAL BELI (4) KARYA ILMIAH (5) Karyaku (1) KATA BIJAK (1) KATA MUTIARA (3) KEBUDAYAAN (5) kehidupan sehari-hari (1) KEMERDEKAAN INDONESIA (2) KERAJAAN (1) KESEHATAN (24) KHUSUS MAS ALFAN RECCERY (1) KHUTBAH (3) KIMIA (2) KIRIM ARTIKEL MU (4) kisah dalam puisi (2) KISAH KU (10) KITAB (1) KITAB ALFIYAH (2) KOMPUTER (36) KONTES (1) KORAN FESBUK (105) KORD (15) KOTAK MASUK EMAILKU (129) KRITIKAN PEDAS SANG GARUDA (1) Kucing Hias (5) KUNCI GITAR (19) kurikulum (3) LAPORAN (5) LIPUTAN (1) LIRIK (28) LIRIK LAGU (30) logo (6) lucu (3) makalah (113) management (1) masyarakat (1) MENGHITUNG (1) MOBILE (31) MODIFIKASI (1) MOJOKERTO (1) MOTOR (1) MP3 (25) MUSIK (41) NARATIVE TEKS (4) NEGARA (5) NEWS (1) NOT FOUND (1) novel (7) OBAT (1) OLAH RAGA (9) OM BEDHUN_19 (1) OTOMOTIF (7) OVJ (3) OVJ Opera Van Java (3) paid to comment (1) PAPER (1) PASANG IKLAN (1) PAYPAL (4) PDTM (4) PEMILU (2) PEMIRINTAH (5) pendidikan (3) pendidikankan (669) pendidkan (43) PENELITIAN (4) PENEMUAN (1) PENGAJIAN (10) pengertian (9) PENGETAHUAN (87) PENYAKIT (4) perawatan badan (4) PERBANKAN (3) PERKEMBANGAN (2) PHONSEL (16) PHOTO ALBUM PRIBADI (3) PIDATO (3) PLANET (5) point blank (1) POLITIK (6) PORN (13) PROGRAM (1) PROPOSAL (3) puisi (8) PUISI CINTA (2) PULSA (1) RADIO ONLINE (1) RAMALAN ZODIAK (10) RAN ONLINE (3) RESENSI NOVEL (3) RESEP MAKANAN (46) RESUME (1) RINGTONE (1) RPP (23) RUMAH TANGGA (1) SEJARAH (38) SEMINAR (2) SENI (12) SEX (8) Sex On the street (1) SHOPPING (1) silabus (1) SKRIPSI (6) SOAL (5) softwere (12) SUARA ANAK BANGSA (1) sulap (1) TANAMAN (2) TEKNOLOGI (11) TEMPAT SHARING (1) TEMPLET JAWAPOSTING (1) tentang lagu (1) TENTANG Q (19) teriamkasih anda telah mengunjungi blog ini (3) TERJEMAH AL-QUR'AN (7) TESIS (1) THEME (1) TIPS (24) trafik meledak (1) trik bloger (47) trik Facebook (29) TRIK FS (4) TRIK RAN ONLINE (1) TUGAS (11) tugas pdtm 2 (5) TUKAR LINK (1) tulia (3) TULISAN ORANG (580) TUTORIAL (12) TV ONLINE (18) TWITTER (13) UAN (2) ume (3) UMUM (428) VIDIO MUSIK (2) welpaper (11) WINDOWS (2) WISATA HATI (1) wordpress (1) XP (1) youtube (1)

Followers